15 rokov
skúseností

Realizujeme činnosti od rozpočtovania projektu, komplexného inžinierskeho návrhu, cez dozorovanie stavieb až po ich konečnú realizáciu.

Okrem stavebnej činnosti prevádzkujeme tiež betonáreň, výrobu betónových prefabrikátov, výrobu drevocementových dosiek a stavebniny.

Našou politikou je

„Spokojnosť všetkých zúčastnených strán“

About Image
About Image

Záruka
profesionality

About Image

Sme tím odborníkov

Zo života našej firmy

Školenie zamestnancov – Integrovaný manažérsky systém, BOZP a OPP
Absolvovali sme recertifikačný audit
Dosky Krupinit s úpravou Final - drevocementové dosky na všestranné využitie