Podpora organizácií a kultúrnych, spoločenských a iných podujatí

Okrem podnikateľskej činnosti naše úsilie smeruje aj na podporu rôznych organizácií, kultúrnych a spoločenských podujatí ako napríklad:


  • Parahokej,
  • Lúčneho sympózia Drieňovo,
  • Pesničková súťaž Spievajúca hviezda,
  • Kluby dôchodcov, dobrovoľné hasičské zbory a miestne futbalové kluby,
  • Nádácia Svetielko nádeje – okonkologické oddelenie BB,
  • Rádio Lumen,
  • Archeologický výskum na Pustom hrade,
  • Občianske združenie Milan Štefánik - pomoc osobám s mentálnym postihnutím,
  • Rôzne kultúrne a športové podujatia...



Fotografie z podporovaných akcií: