Pozemné a inžinierske stavby

stavebna


Stavebná spoločnosť vznikla v roku 1998. Na začiatku to boli práce vykonávané pre fyzické osoby a podnikateľov ako napr. rekonštrukcia bytových jadier, stavby a prestavby rodinných domov, prestavby kancelárií a priestorov na podnikanie. Na základe dobre odvedenej práce a pozitívnych ohlasov a odporúčaní od našich spokojných zákazníkov sa firma pomaly rozrastala a získavala nových zákazníkov, vrátane štátnej správy a samosprávy.


V oblasti stavebníctva vieme zabezpečiť kompletnú  stavebnú činnosť od odborného poradenstva až po finálne dokončenie stavby. Pre širokú škálu stavebných činností, lepší prehľad a orientáciu v nich sme si dovolil rozdeliť túto oblasť do  nasledujúcich a v súčasnosti aj najbežnejšie vykonávaných stavebných prác. Ako názorný príklad uvádzame jednotlivé druhy stavebných prác a činností:

Pozemné stavby

  • rekonštrukcie objektov rôzneho zamerania,
  • obnova bytových domov,
  • novostavby bytových domov a administratívnych objektov,
  • výstavba čističiek odpadových vôd.

Inžinierske stavby

  • rekonštrukcie cestných objektov,
  • výstavba centrálnych zón v obciach a mestách,
  • výstavba spevnených plôch - parkoviská, chodníky a cyklochodníky.