Referencie

2019

Prístrešok pri strážnej veži Vartovka

Pozrieť
Prístrešok pri strážnej veži Vartovka

2019

Materská škola – zlepšenie energetickej hospodárnosti objektu“ – tepelnoizolačné práce

Pozrieť
Materská škola – zlepšenie energetickej hospodárnosti objektu“ – tepelnoizolačné práce

2019

Rekonštrukcia kultúrneho domu v obecnej budove v obci Horný Badín

Pozrieť
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obecnej budove v obci Horný Badín

2019

Jastrabá - Tržnica

Pozrieť
Jastrabá - Tržnica

2019

Rekonštrukcia statických porúch Nového domu smútku v Krupine

Pozrieť
Rekonštrukcia statických porúch Nového domu smútku v Krupine

2019

Rekonštrukcia priestorov ZŠ na priestory dvoch tried materskej školy

Pozrieť
Rekonštrukcia priestorov ZŠ na priestory dvoch tried materskej školy

2019

Cyklistický chodník v obci Stožok

Pozrieť
Cyklistický chodník v obci  Stožok

2018

Výstavba hospodárskej budovy Svodov

Pozrieť
Výstavba hospodárskej budovy Svodov

2018

Rekonštrukcia budovy SAD Zvolen

Pozrieť
Rekonštrukcia budovy SAD Zvolen

2018

Rekonštrukcia sociálnych zariadení DÚ Žiar nad Hronom

Pozrieť
Rekonštrukcia sociálnych zariadení DÚ Žiar nad Hronom

2018

Administratívna budova Lazovná 63-65, spevnené plochy

Rekonštrukcia spevnených plôch vrátane ich odvodnenia a oprava kanalizačnej prípojky v areáli budovy Akadémie vzdelávania FR SR na Lazovnej ulici č. 63-65 v Banskej Bystrici, pozostávala z nasledovných prác a dodávok HSV...

Pozrieť
Administratívna budova Lazovná 63-65, spevnené plochy

2018

Autobusový prestupný uzol

Pozrieť
Autobusový prestupný uzol

2018

Rekonštrukcia bloku D objektu DD a DSS Senium, Banská Bystrica

Pozrieť
Rekonštrukcia bloku D objektu DD a DSS Senium, Banská Bystrica

2018

Strecha - bytový dom Krupina

Pozrieť
Strecha - bytový dom Krupina

2018

Rekonštrukcia bloku B a C objektu DD a DSS Senium, Banská Bytrica

Pozrieť
Rekonštrukcia bloku B a C objektu DD a DSS Senium, Banská Bytrica

2018

Parková úprava centra obce - Kozí Vrbovok

Pozrieť
Parková úprava centra obce - Kozí Vrbovok

2018

Rozšírenie ČOV a kanalizácie

Pozrieť
Rozšírenie ČOV a kanalizácie

2018

Turčianske Teplice OOPZ - rekonštrukcia a modernizácia objektu

Pozrieť
Turčianske Teplice OOPZ - rekonštrukcia a modernizácia objektu

2018

Rekonštrukcia bytu v ŽST Ilava

Pozrieť
Rekonštrukcia bytu v ŽST Ilava

2018

Zateplenie Domu služieb a rekonštrukcia strechy

Pozrieť
Zateplenie Domu služieb a rekonštrukcia strechy

2018

Zastrešenie bytového domu, Malinovského ulica 6/10 Krupina

Pozrieť
Zastrešenie bytového domu, Malinovského ulica 6/10 Krupina

2017

Rekonštrukcia Kultúrneho domu prvá etapa - zateplenie strešného plášťa

Pozrieť
Rekonštrukcia Kultúrneho domu prvá etapa - zateplenie strešného plášťa

2017

Horný Badín - rekonštrukcia domu smútku

Pozrieť
Horný Badín - rekonštrukcia domu smútku

2016

Ubytovňa Hlohovec – zmena účelu využitia - prestavba na nájomné byty so znížením energetickej náročnosti

Pozrieť
Ubytovňa Hlohovec – zmena účelu využitia - prestavba na nájomné byty so znížením energetickej náročnosti