Prístrešok pri strážnej veži Vartovka

DSC06869
StavebníkMesto Krupina
Lokalita:Krupina
Zákazka sa realizovala v období júl - október 2019

Opis zákazky

Predmetom riešenia projektovej dokumentácie bola výstavba dreveného prístrešku o rozmeroch 6,2m x 4,2m mimo bezprostredného okolia národnej kultúrnej pamiatky strážnej veže Vartovka v meste Krupina tak, aby aby svojou polohou nenarúšal typickú panorámu veže a jej okolia.

Prístrešok pri strážnej veži Vartovka

Založenie stavby a montáž prístrešku:

 • Výkopové práce a odvoz zeminy,
 • Uzemnenie objektu prístrešku pásovinou,
 • Betonáže vyrovnávacieho železobetónového pásu,
 • Montáž strateného debnenia z debniacich tvárnic s armatúrou a ich betonáž,
 • Podsyp pod základovú platňu,
 • Hutnenie podsypu,
 • Montáž šalungu,
 • Betonáž základovej platne vystuženej kari sieťami,
 • pokládka kamenného andezitového obkladu,
 • montáž železných pätiek,
 • montáž drevenej konštrukcie prístrešku a zábradlia,
 • montáž tatranského profilu,
 • náter drevenej konštrukcie,
 • montáž strešnej fólie, kontralát a latovania,
 • montáž strešnej krytiny z PVC šindlov,
 • montáž žľabov a zvodov,
 • montáž bleskozvodu,
 • vypracovanie revíznej správy bleskozvodu

Hodnota zákazky:

 • 12 518,30 € s DPH

Finálny stav: