Kontakt

spolocna
Firemné a fakturačné údaje
VERÓNY OaS s.r.o.
Osloboditeľov 933
963 01 Krupina
Slovenská republika
IČO: 47 210 621
DIČ: 2023810382
IČ DPH: SK2023810382, podľa §4
Zápis: OR okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 24536/S
Bankové spojenie
IBAN: SK57 0200 0000 0031 6592 9153
IBAN: SK04 1100 0000 0029 4200 7619
Mapa
Kontakty
JUDr. Tomáš Veróny
konateľ
E-mail: tomas@veronyoas.sk
Mgr. Miroslava Babicová
kancelária konateľa
E-mail: manazer@veronyoas.sk
Lukáš Gasidlo
asistent kancelárie konateľa
E-mail: veronyoas@veronyoas.sk
Peter Dolinský
referent obchodu, rozpočtár
E-mail: rozpoctar@veronyoas.sk
Michal Čižmár
prípravár - rozpočtár
E-mail: pripravar@vernyoas.sk
Manažér kvality
zásobovanie - obchod, manažér kvality
E-mail: manazer@veronyoas.sk
Vladimíra Babicová
ekonomika-účtovanie, pokladna, marketing
E-mail: financie@veronyoas.sk
Veronika Verónyová
doprava, mechanizácia, infraštruktúra, ekológ, metrológ
E-mail: infrastruktura@veronyoas.sk
Katarína Murínová
personalistika, BOZP, VO
E-mail: personalistika@veronyoas.sk
Tibor Popálený
sklad
E-mail: mechanizacia@veronyoas.sk
Júlia Verónyová
marketing
E-mail: marketing@veronyoas.sk
Mgr. Ján Szelle
stavebná výroba
E-mail: jan.szelle@veronyoas.sk
Tomáš Kováč
stavebná výroba
E-mail: tomas.kovac@veronyoas.sk
Peter Dado
stavebná výroba
E-mail: peter.dado@veronyoas.sk
Michal Maliniak
stavebná výroba
E-mail: michal.maliniak@veronyoas.sk