Projektovanie a príprava

inzinierska-cinnost2
Venujeme sa inžinierskej činnosti - projektovaniu a príprave stavieb a tiež príprave projektov pre štrukturálne fondy a ŠFRB

Projektovanie a príprava stavieb

  • vypracovanie projektovej dokumentácie,
  • spracovanie rozpočtov ( ODIS, CENKROS ),
  • dozorovanie stavieb,

Príprava projektov preštrukturálne fondy a ŠFRB

  • poradenstvo,
  • vyprazovanie žiadosti o NFP,
  • kompletná podporná činnosť.