Administratívna budova Lazovná 63-65, spevnené plochy

IMG_8580
StavebníkFinančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bytrica
Lokalita:Banská Bystrica
Zákazka sa realizovala v období september - október 2018

Opis zákazky

Rekonštrukcia spevnených plôch vrátane ich odvodnenia a oprava kanalizačnej prípojky v areáli budovy Akadémie vzdelávania FR SR na Lazovnej ulici č. 63-65 v Banskej Bystrici, pozostávala z nasledovných prác a dodávok HSV: 

Zemné práce:

 • Odstránenie pôvodných betónových a cestných panelov, asfaltovej vrstvy a časti zeminy,
 • Realizácia výkopových prác a odkopávok,
 • Odstránenie pôvodných obrubníkov,

Zakladanie:

 • Vytvorenie nových základových pásov pod nový oporný múr so zábradlím v šírke 600 mm a výške 600mm,
 • Osadenie DT tvárnic s výstužou,
 • Zakomponovanie prefabikátovej betónovej striešky,
 • Osadenie pozinkovaného zábradlia,
 • Úprava múru mozaikovou omietkou.

Komunikácie A:

 • Vytvorenie príjazdovej komunikácie,
 • realizácia hlavných silnoprúdových rozvodov vrátane realizácie rozvádzačov,
 • Vytvorenie chodníka a nájazdu do budovy zo zámkovej dlažby s oddeľujúcimi palisádami od plochy parkoviska,
 • Osadenie obrubníkov a palisád parkoviska,
 • Nástrek čiar a montáž dorazových parkovacích líšt,
 • Odvodnenie komunikácie cez odvodňovací BGU žľab,
 • Výšková úprava pôvodných kanalizačných poklopov,
 • Oprava pôvodného chodníka zo zámkovej dlažby.

Komunikácie B:

 • Rekonštrukcia havaríjneho stavu pôvodnej splaškovej kanalizácie administratívnej budovy,
 • Výkopové práce,
 • Osadenie 3ks nových revíznych kanalizačných šácht,
 • Realizácia nového kanalizačného potrubia DN 300,
 • Napojenie nového potrubia do jestvujúcej šachty ústiacej do jestvujúcej kanalizácie DN 1000,
 • Napojenie nového odvodňovacieho BGU žľabu cez zberný kôš do jestvujúcej šachty.

Hodnota zákazky:

 • 91 808,00 € s DPH

Finálny stav: