Rekonštrukcia bloku D objektu DD a DSS Senium, Banská Bystrica

IMG_9783
StavebníkDD a DSS Senium, Banská Bystrica, Investor: VÚC BB
Lokalita:Banská Bystrica
Zákazka sa realizovala v období september - december 2018

Opis zákazky

Kompletné rekonštrukčné práce na objekte DD a DSS Senium, blok D. Objekt je trojtraktový obdĺžnikového pôdorysu o rozmeroch cca 50x15m s prízemnou spojovacou chodbou prepájajúci s pavilónom C. Zákazka bola rozdelená na tri hlavné časti:

Časť 1. Stavebné práce:

 • výmena okien a dverí vo fasáde a výmena vnútorných dverových krídel,
 • zmena dispozície vnútorných priestorov,
 • zväčšenie izieb o plochu lóggií,
 • rekonštrukcia WC a sprchy,
 • nové nášľapné vrstvy podláh vo všetkých misetnostiach 1.NP a 2.NP,
 • zateplenie obvodového plášťa KZS,
 • zeteplenie strešného plášťa a aplikácia izolačnej PVC fólie.

Časť 2. Rekonštrukcia zdravotechnickej inštalácie, ústredného vykurovania, vzduchotechnických zariadení:

 • nové vnútorné rozvody splaškovej kanalizácie,
 • zmena dispozície vnútorných priestorov, vonkajšie dažďové odpady
 • nové rozvody studenej a teplej vody a potrubia cirkulácie teplej vody,
 • výmena hydrantov,
 • nové zariadovacie predmety, úzávery a batérie,
 • nové vykurovacie telesá a rozvodné potrubia,
 • nové podtlakové odvetranie priestorov skladov a zdravotechnických zariadení.

Časť 3. Rekonštrukcia elektroinštalácie, vybudovanie spoločnej televíznej antény, nemocničného volacieho systému a elektronickej požiarnej signalizácii:

 • rekonštrukcia vnútorných silnoprúdových rozvodov a umelého osvetlenia,
 • vybudovanie novej modernej spoločnej televíznej antény ku každému lôžku, miestnostiach stálej služby a spoločných priestoroch,
 • modernizácia nemocničného volacieho systému na autonómny v rámci jednotlivých pavilónov,


Priestory po rekonštrukcii: