O firme

IMG_9808

Politika spoločnosti

 „Spokojnosť všetkých zúčastnených strán“


Politiku naplníme prostredníctvom týchto priorít a záväzkov:

  • Spokojnosť, odbornosť a motivácia zamestnancov
  • Dosahovať spokojnosť zákazníkov 
  • Budovanie korektných vzťahov s dodávateľmi
  • Trvalé zlepšovanie manažérskeho systému
  • Minimalizovanie dopadov našich činností na životné prostredie, jeho ochrana a prevencia znečisťovania 
  • Zlepšovanie výkonnosti BOZP vrátane prevencie úrazov a poškodenia zdravia zamestnancov
  • Splnenie aplikovateľných právnych a iných požiadaviek
  • Zlepšenie postavenia a vnímania spoločnosti v regióne


Organizačná štruktúra spoločnosti


Organizačná štruktúra spoločnosti VERÓNYOAS


Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Licencia na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov 17/033/LIE 1 859 kB [pdf]
  Licencia na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov 18/126/LIE 1 803 kB [pdf]

Priložené fotografie